Oppdatert 23.03. 2020, kl. 12.50
Mattilsynet presiserer at forskriftsfestede kontroller med vask og desinfeksjon av brønnbåter og andre servicefartøyer skal foregå som normalt under korona-utbruddet for å unngå spredning av fiskesykdommer.

Veterinærforeningen minner alle parter om å utføre nødvendige smitteverntiltak for å unngå overføring av eventuell smitte.

Lenke til mer informasjon på mattilsynets hjemmesider