NEECs utdanningsprogram (PDF, 87KB)

NEECs eksamensprosedyre (PDF, 45KB)

NEECs anbefalte litteraturliste (PDF, 355KB)

Søknadsskjema for avsluttende eksamen (PDF, 68KB)

Veiledning for utfylling av søknadsskjema for avsluttende eksamen (PDF, 69KB)

Regler for vedlikeholdelse av autorisasjon (PDF, 87KB)

Skjema for vedlikeholdelse av autorisasjon (PDF, 50KB)

Følgende gebyrer er vedtatt av Veterinærforeningens sentralstyre i april 2015 og gjøres gjeldende fra 1. mai 2015

Gebyr for registrering som aspirant(inkludert første årsgebyr):
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Årlig gebyr frem til ferdig utdanning
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Fornyelse av autorisasjon (hvert tredje år)
Alle autoriserte øyelysere500,-