Fra og med 1. januar 2012 må veterinærer, i likhet med andre yrkesutøvere, sende inn merverdiavgiftsoppgave 6 ganger per år. Oppgaven må sendes elektronisk. Du finner mer informasjon og kan sende oppgaven her

Søknad om å få levere merverdiavgiftsoppgave en gang i året ved lav omsetning

For veterinærer som i løpet av et kalenderår har avgiftspliktig omsetning og uttak som ikke overstiger en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan søke om skattekontorets samtykke til å levere omsetningsoppgave en gang i året (årsterminoppgave), jf merverdiavgiftsloven § 15-3. Søknad om å levere omsetningsoppgave en gang i året må være kommet frem til skattekontoret senest 1. februar for at endringen skal kunne gis virkning for det samme kalenderåret.

Veterinærer som har søkt om og fått innvilget slikt fritak må sende inn merverdiavgiftsoppgave innen 10. mars, jf lovens § 15-8, første ledd.