Den norske veterinærforening

Innkalling til årsmøte i DNV-S

23.07.2015
Årsmøte i veterinærforeningens studentforening (DNV-S) 12. August 2015 kl. 18.00 i store auditorium NMBU-NVH

ÅRSMØTE I VETERINÆRFORENINGENS STUDENTFORENING (DNV-S) 12. AUGUST 2015 KL. 18.00 I STORE AUDITORIUM NMBU

Årsmøtet holdes i tilknytning til Kandidatdagene 2015

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge møteleder.
  3. Koordinere aktivitetsplaner.
  4. Konstituere styret
  5. Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student ved NVH og en student ved et utenlandsk lærersted blir valgt.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Behandle regnskap og budsjett

 

Styrets sammensetning:

Kjetil Løland (Kosice, Slovakia)

Elisabeth Breivik (Wroclaw, Polen)

Nina Askim Vatne (Oslo)

Audun Kreyberg Husby (Bodø)

Jo Bruheim (Oslo)

Vara Utland: Marita Valstad (Budapest)

Vara Oslo: Velges etter skolestart.

 

Jo Bruheim stiller som valg til leder av DNV-S. Det er ikke fremkommet andre forslag.

 

 Ved evt. spørsmål, kontakt Christian Tengs på ct@vetnett.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.