Den norske veterinærforening

Innkalling til Generalforsamling i DNV-N

13.04.2019
Det innkalles herved til Generalforsamling i DNV-N Torsdag 13/6 kl 18.15 til 18.45 på Hotel Clarion i Trondheim. (Under Veterinærdagene)

Generalforsamlinga skal:

Godkjenne innkalling og sakliste.

Velje møteleiar. Møteleiar skal ikkje vere medlem av styret.

Handsame melding frå styret om økonomi og aktivitet for dei to siste åra.

Fastsette aktivitetsplan for dei to neste åra.  

Handsame innkomne saker og saker som styret legg fram.

Velje styre,  styreleiar, styremedlemer og varamedlemmer.

Velje valnemnd. 
 
Innkalling Medlemene skal varslast om generalforsamling med tid, stad og sakliste  seinast to månader før møtet. Saker som medlemer vil legge fram og framlegg til val på styre og valnemnd skal være kome inn til styret ein månad før møtet.
 
Endeleg innkalling med sakliste, framlegg frå valnemnd og andre framlegg på kandidatar til val og opplysing om førehandsrøysting, skal gjerast kjent for medlemene seinast 14 dagar før generalforsamlinga. DNV sine nettsider og/eller Norsk veterinærtidsskrift  kan nyttast til varsel og endeleg  innkalling.

I forbindelse med lovutvalgets forslag til nye lover for DNV-N vil dette bli tatt opp og sett på på Generalforsamlingen. Styret har også meldt at de vil melde inn en sak om dette.

Ønsker du å melde inn saker til Generalforsamlingen, gi bedskjed til Christian Tengs på ct@vetnett.no

 Årsrapport DNV-N 2018.docx

 kostnader DNV-N 2018.pdf


 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.