Den norske veterinærforening

Innkalling til generalforsamling i DNV-S

09.06.2016
Generalforsamling i veterinærforeningens studentforening (DNV-S) 10. August 2016 kl. 17.15 i store auditorium NMBU-Veterinærhøgskolen (NVH)

GENERALFORSAMLING I VETERINÆRFORENINGENS STUDENTFORENING (DNV-S) 10. AUGUST 2016 KL. 17.15 I STORE AUDITORIUM NMBU

Generalforsamlingen er åpen for alle studentmedlemmer og holdes i tilknytning til Kandidatdagene 2016

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge møteleder.
  3. Koordinere aktivitetsplaner.
  4. Konstituere styret
  5. Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student ved NVH og en student ved et utenlandsk lærersted blir valgt.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Behandle regnskap og budsjett
  8. Arbeidsprogram
  9. Forlsag til nye vedtekter
  10. Forslag om opprettelse av valgkomite

 

Styrets sammensetning:

Kjetil Løland (Kosice, Slovakia)

Elisabeth Breivik (Wroclaw, Polen)

Nina Askim Vatne (Oslo)

Audun Kreyberg Husby (Bodø)

Jo Bruheim (Oslo)

Vara Utland: Marita Valstad (Budapest)

Vara Oslo: Line Storvoll Strømseth

 

 

 

 Ved evt. spørsmål, kontakt Christian Tengs på ct@vetnett.no

 

Sakspapirer:

 DNV-S forslag til nye vedtekter.docx
 DNV-S Forslag til retningslinjer for valgkomitéen.docx
 DNV-S vedtekter.pdf
 DNV-S ØKONOMI Årsmøte.pptx

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.