Den norske veterinærforening

Bli studentmedlem

Den norske veterinærforening (DNV) veterinærenes fagforening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV, særforeningene og lokalforeningene.

 

   
   

Adresse privat

 
   
 

Fakturaadresse

 
   
 

Utdanningssted

 
 
 

Andre opplysninger

Innmelding i særforeninger og lokalforeninger er gratis for studenter

Innmelding særforening
Gratis for studenter
Innmelding lokalforening:
Gratis for studenter
 

Som medlem forplikter jeg meg til å:

  • Overholde DNVs lover og kollegiale bestemmelser.
  • Betale den kontingent som er fastsatt av DNVs representantskap.
  • Gi beskjed om endringer i adresse- og arbeidsforhold.

Medlemsopplysninger:

For at du som student skal ha gode bank- og forsikringsordninger, tilbyr Veterinærforeningen dette gjennom en avtale som gjelder alle Akademikerforeninger. For at medlemmene skal kunne nyte godt av disse avtalene ønsker DNV derfor å oppgi medlemmenes navn og adresse til avtalepartnerne slik at tilbud kan sendes alle medlemmer direkte. Dersom du IKKE ønsker at våre avtalepartnere skal få oppgitt ditt navn og adresse må du krysse av nedenfor.

Jeg ønsker IKKE at DNVs avtalepartnere skal få oppgitt mitt navn og adresse
Merknader/Kommentarer

UTMELDING

Utmeldinger fra DNV må gjøres skriftlig til sekretariatet innen 31. oktober. Utmeldingen gjelder fra påfølgende år.

 Jeg aksepterer mine forpliktelser overfor DNV