Den norske veterinærforening

Bli medlem

Den norske veterinærforening (DNV) veterinærenes fagforening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV, særforeningene og lokalforeningene.

 

   
   
Arbeidsfelt:*  
 

Adresse privat

 
   
 

Adresse arbeidssted

Innmelding særforening
Innmelding lokalforening:
 
 
 

Som medlem forplikter jeg meg til å:

  • Overholde DNVs lover og kollegiale bestemmelser.
  • Betale den kontingent som er fastsatt av DNVs representantskap.
  • Gi beskjed om endringer i adresse- og arbeidsforhold.

Medlemsopplysninger:

Sammen med Akademikerne legger DNV hvert år ned betydelige ressurser i å forhandle frem gode avtaler for sine medlemmer med ulike samarbeidspartnere. For at medlemmene skal kunne nyte godt av disse avtalene ønsker DNV derfor å oppgi medlemmenes navn og adresse til avtalepartnerne slik at tilbud kan sendes alle medlemmer direkte. Dersom du IKKE ønsker at våre avtalepartnere skal få oppgitt ditt navn og adresse må du krysse av nedenfor.

Jeg ønsker IKKE at DNVs avtalepartnere skal få oppgitt mitt navn og adresse

Merknader/Kommentarer

UTMELDING

Utmelding fra DNV må gjøres skriftlig til DNVs sekretariat per brev, e-post eller faks innen 30.november for å gjelde påfølgende år, og innen 31.mai for å gjelde 2. halvår.

Utmelding for særforeninger effektueres når vi mottar melding om dette.

 Jeg aksepterer mine forpliktelser overfor DNV