Generalsekretæren plikter å holde seg orientert slik at hun/han til enhver tid kan informere sentralstyret og eventuelt fremlegge konkrete forslag vedrørende foreningens politikk.