Generalsekretæren er overordnet alt personell i sekretariatet. Ved ansettelser avgir generalsekretæren innstilling til sentralstyret. Generalsekretæren fremlegger en gang årlig for sentralstyret oversikt over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og fremmer forslag om eventuelle lønnsjusteringer.