Generalsekretæren er sekretær for sentralstyret samt for andre av foreningens organer i den utstrekning sentralstyret bestemmer. Sammen med foreningens president er generalsekretæren ansvarlig for fremleggelse av årlige budsjetter og planer for økonomiske disposisjoner på lengre sikt.