Generalsekretæren er foreningens forretningsfører, har prokura og er ansvarlig for de kasser og verdipapirer som foreningen eier eller forvalter