Generalsekretæren skal innta en nøytral holdning i kollegiale saker