Den norske veterinærforening skal ha et kontrollutvalg som velges av og avgir uttalelse til representantskapet.