Kontrollutvalget skal gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og avgi uttalelse til representantskapet om regnskapet og sentralstyrets virksomhet. Representantskapets ordfører kan også be Kontrollutvalget om uttalelse i andre saker.