Revisor velges for to år av gangen på DNVs representantskapsmøte.