Revisor skal revidere DNVs regnskaper, samtlige regnskaper som er underlagt DNV, og de legater og fonds som forvaltes gjennom organer valgt eller utpekt av DNV.