Revisor skal være generalsekretæren og DNVs økonomiavdeling behjelpelig med råd angående regnskapsføringen.