Den norske veterinærforening

Internasjonale organisasjoner

Som SVF medlem er du automatisk medlem i de internasjonale smådyrorganisasjonene FECAVA og WSAVA

FECAVA utgir kun for medlemmer et fagtidsskrift på nett, EJCAP, som kan lastes ned fra FECAVAS hjemmesider

SVFs representant i FECAVA er Stein Dahl 

WSAVA har også egne hjemmesider. SVFs representant i WSAVA er Ellen Bjerkås

Rapport fra arbeidet i WSAVA utarbeidet av Ellen Bjerkås i august 2014 kan du laste ned her
 

WSAVA retningslinjer for ernæring

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) har utarbeidet retningslinjer for vurdering av essensielle funksjoner ved klinisk undersøkelse av kjæledyr.

 Nyhetssak om ernæringsretningslinjer fra WSAVA januar 2014.docx