Den norske veterinærforening

Internkontroll for veterinærer i klinisk praksis

Den norske veterinærforening har samarbeidet med firmaet Medikom som har utarbeidet et internkontrollsystem for veterinære virksomheter.

Veterinærforeningen anbefaler alle veterinære arbeidsgivere i klinisk praksis å gjennomgå systemene sine innenfor internkontroll og HMS. For de som ikke har et eget internkontrollsystem, og ønsker å skaffe seg dette, kan de kontakte Medikom

Du kan også laste ned informasjon som DNV utarbeidet i 2010 i forhold til Arbeidstilsynets tilsynskampanje rettet mot veterinære virksomheter.

 Kvalitetssikring i smådyrpraksis.pdf