Den norske veterinærforening

Internship

Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, NMBU

Tittel: Internship

Stillingstype: Engasjement

Søknadsfrist: 28. juli 2019
Om stillingen
Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig to 2-årige intern-stillinger, 82%.

Dette er et roterende opplæringsprogram (internship) og inngår i NMBU Smådyrklinikkens akuttvaktberedskap ved døgnvakt.

Som intern arbeider man under veiledning på dagtid og selvstendig ved kvelds-, helg- og nattarbeid i Smådyrklinikkens akuttvakt. Man deltar også i klinisk undervisning av veterinærstudenter.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; Seksjon for smådyrsykdommer, Seksjon for hestesykdommer og Seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

Arbeidsoppgaver
Programmet begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år, fordeles mellom avdeling for
 • Indremedisin
 • Kirurgi: bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi
 • Anestesi og analgesi
 • Akutt- og intensivmedisin
 • Bildediagnostikk
 • Frivillig valg av rotasjon ved oftalmologi, nevrologi, reproduksjon, klinisk patologi eller onkologi
En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:
1. Gjennomføre internship i smådyrsykdommer ved å arbeide sammen med spesialister og spesialistkandidater. Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger vil en ta del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient. Dette arbeidet vil bli utført under veiledning fra spesialist og spesialistkandidat. Det vil være daglig kasus-basert undervisning i tillegg til mer strukturerte kurstilbud
2. Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helkontinuerlig turnusordning
3. Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved de ulike avdelinger
4. Studentundervisning NMBU Veterinærhøgskolen

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Det kreves:
 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager
 • Motivasjon for undervisning

Det er ønskelig med:
 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap

Lønnsvilkår og informasjon
Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 51-65 (NOK 456 400-583 900), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonsleder Vibeke Rootwelt, tlf: 47 91 55 20 9
Ring: 47 91 55 20 91, e-post: vibeke.rootwelt@nmbu.no

Generell informasjon til søkere
Veterinærer Slik søker du: Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/172612/internship
Legg ved vitnemål og attester.
Søknadsfrist: 28. juli 2019.

Om Veterinærhøgskolen NMBU
Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Vi har 500 studenter og er 430 ansatte. Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin.
Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

NMBU Veterinærhøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.
NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter.
NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no