Den norske veterinærforening

Internship - smådyr

Oslo

Tittel: Internship

Stillingstype: Engasjement

Om stillingen
Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig to 2-årige intern-stillinger á 100%, med start 01.02.2020.

Stillingene har et roterende opplæringsprogram (internship) og inngår i NMBU Smådyrklinikkens døgnvakt-beredskap.

Som intern arbeider man både under veiledning på dagtid og selvstendig ved kvelds-, helg- og nattarbeid i Smådyrklinikkens akuttvakt. Man deltar også i klinisk undervisning av veterinærstudenter.

 

Arbeidsoppgaver
Programmet begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år, fordeles mellom avdeling for

 • Indremedisin 
 • Kirurgi; bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi 
 • Anestesi og analgesi 
 • Akutt- og intensivmedisin 
 • Bildediagnostikk 

Frivillig valg av rotasjon ved oftalmologi, nevrologi, reproduksjon, klinisk patologi eller onkologi.


En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:

 • Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger tar du del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient under veiledning. Det vil være daglig kasus-basert veiledning i tillegg til mer strukturert læring (journal clubs, book clubs, seminarer) 
 • Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helkontinuerlig turnusordning 
 • Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved de ulike avdelinger 
 • Studentundervisning og veiledning (kliniske ferdigheter)

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid 
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team 
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager 
 • Motivasjon for undervisning 

 

Det er ønskelig med:

 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis, erfaring inntil 4 år blir tillagt vekt 
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap 
 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid 

 

Lønnsvilkår og informasjon
Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 54-60 (NOK 479 600-524 200), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonsleder Vibeke Rootwelt, tlf: 47 91 55 20 91, e-post: vibeke.rootwelt@nmbu.no

 

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/178618/internship-smaadyr Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 17.desember-2019

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no