Den norske veterinærforening

Invitasjon til årsmøte i Trøndelag veterinærforening

13.02.2018
Trøndelag Veterinærforening ønsker med dette å invitere alle medlemmer til årsmøte. Møtet avholdes på Røros Hotell fredag 13 april 2018 kl.18:00.

Trøndelag Veterinærforening ønsker med dette å invitere alle medlemmer til årsmøte.

Møtet avholdes på Røros Hotell fredag 13 april 2018 kl.18:00.

  • Styret jobber med å få tak i aktuelle kandidater til faglige innspill før selve årsmøtet.

Dette vil komme på en oppdatert invitasjon.

 

Kaffe og noe å bite i serveres ved ankomst og vi runder av møtet med felles middag dekket av TVF.

Det er holdt av hotellrom til medlemmer som ønsker å overnatte.

 

Saksliste til årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2017
  5. Regnskap for 2017
  6. Valg
  7. Fastsettelse av styrehonorar og evt. størrelse av disse
  8. Innkomne saker

 

Medlemmer som ønsker å melde inn saker til årsmøtet, sender disse til ingeborg.aalmo@gmail.com eller pr telefon til 414 37 882. Frist for dette er 13. mars.

Oppdatert saksliste vil foreligge innen 1 uke før årsmøtet.

 

For å vite omtrent hvor mange vi blir, ønsker vi at de som tenker å delta sender en mail til ingeborg.aalmo@gmail.com

 

 

På vegne av styret i TVF

Ingeborg Ålmo

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.