Den norske veterinærforening

Jobbsøking

Ca. to tredjedeler av ledige stillinger lyses ikke ut på vanlig måte. Ledige veterinærstillinger i staten lyses ut Norsk lysingsblad og Norsk veterinærtidsskrift (NVT), mens andelen øvrige veterinærstillinger som lyses ut er heller liten.

NVTs stillingsutlysinger finnes både i papirversjonen av tidsskriftet og på DNVs websider.

Den viktigste arbeidsplassen for ansatte veterinærer er Mattilsynet der tredjeparten av de ansatte medlemmene jobber. Mattilsynet vil ha stort behov for nye veterinærer i årene framover.

Stillinger som ikke er utlyst kan du finne fram til ved å sende et presentasjonsbrev eller åpen søknad, ringe aktuelle arbeidsgivere og be om et møte eller bruke ditt personlige nettverk.

Som medlem kan du også selv legge ut gratis melding på DNVs websider om at du ønsker vikariat eller er på jakt etter fast jobb.

NAV, www.nav.no har Norges største jobbdatabase. Andre aktuelle jobbsøkersider:
rubrikk.no  
www.finn.no
www.aetat.no

Har du spørsmål som ikke blir besvart her eller under fanene i margen, eller gjerne vil spørre om noe, kontakt oss gjerne. Vi er her for deg! :)

Veterinærforeningen har en egen brosjyre om råd og tips ved jobbskifte. Den finner du her