Den norske veterinærforening

Jobbsøker

Jobbsøker

Jobbsøkeprosessen

Ca. to tredjedeler av ledige stillinger lyses ikke ut på vanlig måte. Ledige veterinærstillinger i staten lyses ut Norsk lysingsblad og Norsk veterinærtidsskrift (NVT), mens andelen øvrige veterinærstillinger som lyses ut er heller liten.