Den norske veterinærforening

Juridisk bistand

Sekretariatet bistår medlemmene med juridisk rådgivning i yrkesrelaterte saker.
Dette vil primært være saker innen arbeidsrett, spesiallovgivning for dyrehelsepersonell, legemiddellovgivning, forvaltnings- og offentligrett, erstatningsrett, kontraktsrett, enkel selskapsrett, konkurranse- og markedsføringsrett.  Det gis imidlertid ikke veiledning eller rådgivning i skatterett og husleierett og kun begrenset veiledning i spørsmål og saker knyttet til rettigheter etter folketrygdloven.
  • DNV ivaretar alle medlemmers interesser som arbeidstaker og som veterinær yrkesutøver.
  • Sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i arbeidsrettslige spørsmål overfor arbeidsgiver.
  • sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i forhold til veterinærers kunder og offentlig myndighet i saker som er sentrale i forbindelse med utøvelsen av yrket.
  • Foreningen yter bistand i spørsmål og saker som gjelder rettigheter og plikter for dyrehelsepersonell.
  • I tillegg til den bistand foreningens sekretariat gir kan det i særlige tilfeller gis økonomisk støtte til juridisk bistand. Slik støtte kan gis dersom saken har prinsipiell betydning for DNV og/eller standen. Videre kan økonomisk støtte gis dersom et medlem har kommet i en særlig ugunstig stilling sett i forhold til andre i en tilsvarende situasjon.

Kontakt juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen, telefon: 911 93 050, e-post: mrf@vetnett.no

I tillegg har DNV inngått en avtale med advokatfirmaet Bull & co hvor medlemmene får juridisk bistand til gunstige priser innen de fleste rettsområder.

Avtalen har flere fordeler. Alle medlemmer/medlemsbedrifter får en times konsultasjon til en rabattert pris på 800 kroner.

1.         For saker der vi bistår medlemmer - eller bedrifter/klinikker som medlemmer driver - der det foreligger fradragsrett for medlemmet som selvstendig næringsdrivende eller fradragsrett for klinikken:

Partner

Senioradvokat

Fast ansatt advokat

Advokatfullmektig

Kr. 2.450

2.100

1.950

1.600

 

2.            Der vi bistår medlemmer i egenskap av at de er ansatt eller i egenskap av privatpersoner, og for DNV selv,  vil prisen være:

Partner

Senioradvokat

Fast ansatt advokat

Advokatfullmektig

Kr. 2.250

2.000

1.750

1.500

 

I rettssaker eller forhandlinger, der motparten iht. avtale eller rettsavgjørelse skal dekke omkostningene, gjelder likevel de ordinære timepriser iht. pkt. 1, uten noen reduksjon.

3.            Alle priser er eks. mva.

 

Tilsvarende tilbud gjelder også hos Harboe & Co AS. Firmaet er spesialister på skatterett.
Bull & Co AS videreformidler kontakt.
Link Harboe & Co AS 

Kontakt:

  • Advokat Kåre Bjørlo, telefon: 23 01 01 01, mobil: 913 93 061, e-post: kb@bullco.no
  • Advokat Rune Nordengen, telefon: 23 01 01 01, mobil: 951 07 590, e-post: rn@bullco.no