Den norske veterinærforening

Kirurgisk internship

Oslo

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Engasjement

Om stillingen
Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig stilling som kirurgisk intern i 18 måneders åremål periode, 100% stilling.

Kirurgisk internship er en rekrutteringsstilling for veterinærer som ønsker å satse på en kirurgisk karriere.

Stillingen vil gi en innføring i generell kirurgi, samt sørge for å legge et godt grunnlag for forståelse av ortopedi gjennom et stort volum av halthetsutredninger. Stillingen er en kombinert undervisnings– og opplæringsstilling.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid/kirurgi under veiledning 
 • Studentundervisning med vekt på halthetsutredninger og OHE/dagkirurgi 
 • Rotasjoner i medisin, anestesi, radiologi og rehabilitering 
 • Deltakelse i seksjonens vakt- og turnusordninger 

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Det kreves:
 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon 
 • Beherskelse av et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
 • Interesse for kirurgi og halthetsdiagnostikk 
 • Klinisk arbeidserfaring innen smådyr 

Det er ønskelig med;
 • Relevant etterutdanning 
 • Pedagogisk erfaring 
 • Motivasjon for klinisk arbeid og undervisning 
 • Positiv og løsningsorientert holdning 
 • God rolleforståelse 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • Gode kommunikasjonsevner 

Lønnsvilkår og informasjon
Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 51-60 (449 400-524 200) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonsleder Vibeke Rootwelt, e-post: vibeke.rootwelt@nmbu.no eller enhetsleder ved kirurgisk klinikk Anne Marie Breen, e-post: annemarie.breen@nmbu.no generell informasjon til søkere.

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/169874/kirurgisk-internship Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 27.05.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no