Den norske veterinærforening

Dyreklinikk sertifisert av DNV

  • TUD

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker: Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening.

Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt. 

DNVs tilsynsutvalg for dyreklinikker (TUD) har ansvar for sertifiseringsordningen, gjennomfører tilsyn med etterfølgende rapport, og følger opp eventuelle pålegg som blir gitt.  

Sertifiseringsordningen har i 2014-2015 blitt revidert.