Den norske veterinærforening

Klinisk veterinærvakt

Veterinærvakten er nå den eneste landsomfattende vakten utført av veterinærer som primært skal ivareta kliniske beredskap for dyr. Denne beredskapen skal ivareta alle dyreslag. Veterinærvakten ble 1. januar 2008 overført til KS (Kommunenes sentralforbund) sitt ansvarsområde.

I forbindelse med at den kommunale vaktordningen ble etablert, har Mattilsynet og Den norske veterinærforening utarbeidet en veileder for hvordan Veterinærvakten forholder seg i situasjoner der de blir anmodet om å utføre oppdrag for det offentlige mens de er på vakt.

Veilederen kan lastes ned her

 

Veterinærvaktskjema ligger nå på Landbruksdirektoratets sider her

 

Veterinærvaktskjema fant man tidligere hos KS  her