Styret 2019/2020

Leder Audun Kreyberg Husby

Økonomiansvarlig: Susanne Tofte

Styremedlem: Johanne Torkildsen

Styremedlem: Martha Engen

Styremedlem: Solfrid Løvli Hundåla

Styremedlem: Lisa Ven Sandvik

Styremedlem: Eirin Nordahl

Kontakt oss på e-post