Den norske veterinærforening

Kollegahjelpen

Kollegahjelpen - støtte til medlemmer i krevende livssituasjoner

Hovedmålet med Kollegahjelpen opprettet av Den norske veterinærforening i 2008 er å tilby en samtalepartner til veterinærkolleger eller pårørende som søker hjelp.

Kollegahjelpen kan gi medmenneskelig støtte. Kollegahjelperen har taushetsplikt og kontakter ikke arbeidsgivere eller myndigheter, men kan rettlede og vise til andre funksjoner og instanser som tillitsvalgte, NAV, fastlege, psykolog og jurist.

Den som ønsker hjelp avgjør selv hvem av kollegahjelperne som skal kontaktes. Samtaler foregår vanligvis via telefon. Det er opp til den hjelpesøkende å avgjøre når kontakten skal avsluttes.

Kollegahj_KMH

Her er de fem kollegahjelperne som kan kontaktes: 

 • Kristine Marie Hestetun
  Mobil: 926 64 475
  Bor på Averøy, Nordmøre 

Bakgrunn: Kristine Marie er utdannet i Hannover (2004) og jobber nå i Mattilsynet, hovedsakelig med akvakultur. Hun har tidligere kjørt stordyrpraksis og vært ansatt i Nordvest Fiskehelse AS, Forsvaret og Lerøy Midt AS. I fritiden er hun opptatt av familiehverdagen, mann og to barn i barnehagealder, islandshest og regattaseiling.

Motivasjon: Kristine er med i Kollegahjelpen fordi hun mener det er et godt tilbud til medlemmene i Veterinærforeningen. Hun ser det som et privilegium å stille opp som samtalepartner for kolleger. 

 • Anne-Barbro Warhuus Vatle
  Mobil: 950 83 150
  Bor i Hamar

Bakgrunn: Anne-Barbro, utdannet ved NVH i 1977 etter to tidligere studieår i Wien, var praktiker og næringsmiddelhygieniker de første fem årene. Deretter var hun byveterinær i Hamar, direktør i Vestfold IKS og distriktssjef i Mattilsynet Hedmarken. Fra 2011 har hun vært coach og lederutvikler på heltid i Mattilsynet der hun har vært ansatt i HR-avdelingen ved hovedkontoret siden 2015.  Et godt familieliv med mann, barn og barnebarn og mye livserfaring gjør at hun har god forståelse for andres situasjon.

Motivasjon: Som kollegahjelper ønsker Anne-Barbro å skape et rom for refleksjon, innsikt og en respektfull dialog. 

 • Toralf Bernt Metveit
  Mobil: 419 28 490
  Bor i Kongsvinger

Bakgrunn: Toralf, utdannet ved NVH i 1962, har vært distriktsveterinær, vitenskapelig assistent ved Norges veterinærhøgskole og byveterinær. Han er nå engasjert i smådyrpraksis og akupunktur. Han har vært medlem av Rådet for dyreetikk (1993-2008) og styremedlem i World Society for the Protection of Animals (WSPA) siden 1991.

Motivasjon: Toralf synes Kollegahjelpen er et utmerket tiltak og vil svært gjerne hjelpe mennesker som har behov for det. 

 • Ursula Schopf
  Mobil: 915 47 279
  Bor i Laksvatn i Balsfjord (Troms)

Bakgrunn: Ursula vokste opp i Østerrike og fullførte sin embetseksamen i Wien i 2000. Året etter flyttet hun til Norge med sin mann. Etter flere vikariater i kombinert praksis, slo de seg ned i Laksvatn, Balsfjord i 2006. Etter at deres eldste sønn fikk en alvorlig diagnose i 2004, var Ursula i en ti-årsperiode delvis borte fra arbeidslivet.

Motivasjon: Ursula er nå tilbake i yrkeslivet og hun ønsker å bidra med sin erfaring til å hjelpe kolleger. 

 • Katarina Jybe Skivik
  Mobil: 452 29 967

  Bor i Kristiansand

  Bakgrunn:
  Katarina driver Grim Torv VeterinærHus, en smådyrklinikk i Kristiansand. Hun har jobbet som smådyrveterinær i mer enn 20 år og har hatt rollen som ansatt og deleier. I dag er hun arbeidsgiver og klinikkeier.

  Motivasjon: Katarina ønsker å bidra i Kollegahjelpen fordi hun gjerne vil gi noe tilbake for den hjelpen hun selv har fått fra Veterinærforeningen i forskjellige situasjoner hun har opplevd.


 Kollegahjelpere: Fra venstre Kristine Marie Hestetun, Toralf B. Metveit, Anne-Barbro Warhuus Vatle, Ursula Schopf og utgående kollegahjelper Sigbjørn Gregusson. Katarina Jybe Skivik var fraværende da bildet ble tatt. Foto: Steinar Tessem


Fakta om Kollegahjelpen:
Veterinærforeningens kollegahjelpsordning har eksistert i noen år, og på Representantskapsmøtet i 2014  ble det fastsatt retningslinjer for ordningen:

§ 1. Den norske veterinærforening skal ha en gruppe av kollegahjelpere som oppnevnes av sentralstyret.


§ 2. Gruppen består av tre til fem medlemmer som oppnevnes på basis av egnethet og interesse for oppgavene for en periode på fire år. Det er ønskelig med kontinuitet i gruppen slik at ikke alle medlemmer oppnevnes første gang samtidig. Det er muligheter for reoppnevning. Gruppen velger selv en leder/talsperson.


§ 3. Kollegahjelpsordningen skal være et lavterskel-tilbud til DNVs medlemmer som har behov for noen å snakke med i vanskelige livssituasjoner. Kollegahjelperne er ikke terapeuter. Ved behov skal det henvises til profesjonell hjelp. Gruppens medlemmer har absolutt taushetsplikt om det de måtte få vite i kraft av sin rolle som kollegahjelper.


§ 4. Kollegahjelperne skal minst en gang i året samles for å utveksle erfaringer. Gruppens leder møter en gang i året DNVs politiske og administrative ledelse for å rapportere om virksomheten.