Kontakt
Mobil: 419 28 490
Bor i Kongsvinger

Bakgrunn
Toralf, utdannet ved NVH i 1962, har vært distriktsveterinær, vitenskapelig assistent ved Norges veterinærhøgskole og byveterinær. Han er nå engasjert i smådyrpraksis og akupunktur. Han har vært medlem av Rådet for dyreetikk (1993-2008) og styremedlem i World Society for the Protection of Animals (WSPA) siden 1991.

Motivasjon
Toralf synes Kollegahjelpen er et utmerket tiltak og vil svært gjerne hjelpe mennesker som har behov for det.