Den norske veterinærforening

Kommuneveterinær

Balsfjord

Tittel: Kommuneveterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 18. mars 2018

Balsfjord kommune trenger nye medarbeidere og har følgende stilling ledig:

Kommuneveterinær

Balsfjord kommune strekker seg over et område på 1493 km 2 hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Balsfjord har tradisjonelt vært en typisk jordbrukskommune, en av de største i Nord-Norge.

Enhet for plan, bygg og landbruk dekker et bredt fagområde med forvaltningstjenester innen areal, eiendom og landbruk og driftstjenester av kommunal bygningsmasse og kommunale veier og plasser.

Tjeneste for byggforvaltning, drift og havn: Tjeneste for byggforvaltning, drift og havn ivaretar drift av kommunal bygningsmasse, som innbefatter tjenestebygg, utleieboliger, barnehager, skoler og svømmehaller. Vi drifter det kommunale veinettet, og administrerer vinter- og sommervedlikeholdet via kjøp av vedlikeholdstjenester.

Innenfor fagområdene leder vi investeringsprosjekter. Bergneset havn tilrettelegger for foretak som har behov for havnetjenester. Aktiviteten ved havnen er voksende, og vi jobber for å tilpasse oss fremtidens behov for havnetilbud.

Tjeneste for plan og landbruk: Tjeneste for plan og landbruk veileder og saksbehandler innenfor eiendom, landbruks- og arealfaglige temaer. Regulering, byggesak og miljø, arealforvaltning, jord- og skogbruk, oppmåling og karttjenester. Fagområdet er bredt, og vi har dyktige ansatte med høy fagkompetanse.

Balsfjord er en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Stillingen vil ha kontorsted ved Balsfjord veterinærkontor, hvor veterinæren vil jobbe som selvstendig næringsdrivende i tillegg til den kommunale stillingen. Stillingen vil inngå i vaktordning for Balsfjord veterinærdistrikt. Veterinæren vil hovedsakelig jobbe med produksjonsdyr, men også noe hest og smådyr.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon for å drive som veterinær 
  • Godkjent kurs i inseminering av storfe Personlige egenskaper 
  • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert 
  • Være ansvarsbevisst 
  • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt 
  • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse

 

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til avtale 
  • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP) 


Generell informasjon
Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju. Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju. Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Rachel Daughdrill tlf 481 91 982 eller Merete Simon Nilsen tlf 905 60 006. 

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no (IDsøk 149001).

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.