Veterinære virksomheter oppfordres til å ta en grundig gjennomgang av egne rutiner og oppjustere egne smitteverntiltak. Virksomheten må selv gjøre avveiningene når det gjelder hva som er forsvarlig drift og i den forbindelse ta hensyn både til egen drift, hensyn til ansatte og hensyn til forsvarlig dyrevelferd.

Gjeldende anbefalinger om smittevernråd til veterinærer på våre nettsider kan benyttes som utgangspunkt i denne vurderingen.

Legg også merke til at det i Covid-19 forskriften er innført påbud om bruk av munnbind i de 10 kommunene hvor det er innført strengere tiltak, når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

På våre informasjonssider i forbindelse med koronapandemien finner du alltid oppdatert informasjon.