Unntak fra kravene

Det gjøres unntak fra kravet om å bruke kassasystem med produkterklæring for noen typer virksomheter:

Næringsdrivende med lav omsetning, det vil si mindre enn 50 000 kroner eks. mva. i løpet av et regnskapsår. Stimuleringstilskudd regnes normalt ikke som omsetning.

Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, som for eksempel juletresalg eller salg fra fiskebil, såfremt ikke omsetningen eks. mva. overstiger 3 G (ca. 278 000 kroner i 2016).

Virksomhet som bruker kontantfaktura i forbindelse med alt salg (fôr, utstyr og tjenester). Kontantfakturering er en kvittering hvor navn, adresse m.m. står oppført i henhold til bokføringsforskriften kapittel 5-1.

Kan man nekte å ta imot kontanter?

Man kan nekte dersom man kan tilby en annen enkel og gratis betalingsløsning (f.eks. Vipps, faktura).

Hva bør du tenke på? 

Du må forsikre deg om at kassasystemet som du skal bruke er i samsvar med reglene, men det forventes ikke at du skal ha inngående kjennskap til lovens krav. Det er leverandør av kassasystemet som har ansvar for kravene er oppfylt.

Les mer på Skatteetatens sider 

Har du spørsmål ta kontakt med Skatteetaten

Telefon: 800 80 00

E-post: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no