Den norske veterinærforening

Krever en mer detaljert plan for Veterinærinstituttets fremtidige oppgaver

08.03.2019
Landbruks- og matdepartementet sier i et brev til Veterinærinstituttet at det er uklart hvilke strategiske vurderinger som ligger til grunn for omorganiseringen av Veterinærinstituttet og ber om at det så snart som mulig legges fram en mer konkret og helhetlig plan for instituttets fremtidige oppgaver innen grønn sektor.

En mer detaljert plan skal være ferdig før det blir gjort endringer i oppgavefordeling mellom hovedkontor og regionale enheter.

Veterinærforeningens tillitsvalgte ved Veterinærinstituttet mener at departementet må bidra med økonomiske midler som reduserer behovet for akutt nedbemanning, gir rom for virkemidler i nedbemanningsprosessen og gir mer tid til nødvendige omstillinger i forbindelse med flytting til Ås og modernisering av instituttets virksomhet. Veterinærinstituttet trenger ro til å ivareta sitt samfunnsoppdrag uten trusler om nedbemanning i denne krevende perioden.  

I forbindelse med den planlagte omorganisering har foreningen også fått mange bekymrede innspill fra praktiserende veterinærer om deres rolle i den fremtidige landsdekkende beredskapen.

Veterinærforeningen har i møter med Veterinærinstituttet og Mattilsynet, etterspurt konkretisering av de forventninger som stilles til privatpraktiserende veterinærer. Mattilsynets tidligere omorganiseringer, og den skisserte retningsendring for Veterinærinstituttet, gjør at den praktiserende veterinær blir en nøkkelfaktor i landets beredskap mot smittsomme sykdommer. Dette krever kompetanseheving og etterutdanning som det offentlige må stå ansvarlig for.

Les hele brevet fra Landbruks- og matdepartementet her

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.