Den norske veterinærforening

Kurs i Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt, 30 studiepoeng

8. februar - 20. oktober 2017
NMBU, Campus Adamstuen, Oslo.
Vil du spesialisere deg på rehabilitering og fysioterapi for hund og katt?

Dette kurset gir en grundig innføring i rehabilitering og fysioterapi. Målet med rehabilitering er å hjelpe pasienter til en lettere rekonvalesens fra neurologiske og ortopediske skader og tilstander.

Dette krever at terapeuten har solid kompetanse innen fysiologi, anatomi, nevrologi, patologi, atferd, billeddiagnostikk med mer.

Kurset er et videreutdanningskurs for veterinærer og dyrepleiere i klinisk praksis.
 
Fullført kurs og godkjent studiekrav, praksis og evaluering tilsvarer 1/2 studieår, gir 30 studiepoeng ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolen og fører til tittelen NMBU-sertifisert terapeut i fysioterapi og rehabilitering av smådyr.

Innhold

Kurset går over 5 samlinger
1. samling: Introduksjon til rehabilitering
2. samling: Vurdering av pasienten før rehabilitering og fysioterapi
3. samling: Rehabilitering og fysioterapi
4. samling:Pasienttilpasset rehabilitering og fysioterapi
5. samling:Studentpresentasjoner, evaluering og eksamen.

Obligatoriske oppgaver
  1. Øvelse i overflateanatomi 
    Før man kommer på kurset skal man kunne peke ut anatomiske landemerker på hund og katt.  Oppgaven skal evalueres av veterinær/arbeidsgiver som signerer på at oppgaven er utført tilfredsstillende.  Kandidaten skal kunne peke ut alle landemerkene på en levende hund eller katt, uten bruk av oppslagsverk og skal vite hva landemerke heter. 
  2. Palpasjon og beskrivelse av ulike lidelser
    Beskriv med egne ord hvordan det kjennes å palpere et ledd eller en kroppsdel med en spesifikk lidelse. Beskriv det du palperer med dine egne ord og bruk litteratur for å lære mer om lidelsene. Du skal beskrive palpasjon av 5 ulike lidelser.  
  3. Det er krav om minimum 40 timer hospitering på godkjent hospiteringsklinikk, som skal foregå mellom 13. januar 2017 og 3. oktober 2017. Mesteparten av hospiteringen bør foregå etter samling 3 for å få best utbytte.
Pensum
Canine rehabilitation and physical therapy- Millis, Levine and Taylor.
 
Litteratur det forventes at kursdeltakeren har god kjennskap til før kursstart:  
  • Guide to the Dissection of the Dog – Miller eller Evans & de Lahunta (eller tilsvarende litteratur) 
  • Physiology of domestic animals- Sjaastad, Hove, Sand, kapittel 4,7,8,11,12,17 og 21 (eller tilsvarende litteratur)
  • BSAVA Manual of Canine and Feline Rehabilitation, Supportive and Palliative Care: Case Studies in Patient Management, Watson (2010), side 31-41, dvs kapittelet; "Fear, anxiety and conflict in companion animals" (eller tilsvarende litteratur).
Anbefalt tilleggslitteratur:
Canine Physical Therapy- Saunders, Debbie Gross,1stedition, side 27-110 BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging- Barr, Kirberger.

 

Faglig ansvarlig
Førsteamanuensis veterinær og rehabiliteringsterapeut, CCRP, Gry Jæger og dyrepleier og rehabiliteringsterapeut, CCRP, Astrid Hardie

 
Tid

1. samling: 8. - 10. februar 2017

2. samling: 8. - 10. mars 2017

3. samling: 3. - 6. mai 2017

4. samling: 7. - 8. september 2017

5. samling: 18. - 20. oktober 2017 - eksamen

Sted
NMBU, campus Adamstuen

Påmeldingsfrist
08-01-2017

 
Pris
Kr 30 000

Kursavgiften inkluderer enkel lunsj på samlingen. Deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold.
Maks 30 deltakere siden det er mange praktiske øvelser.

Avmelding
Påmelding er bindene. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 6000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres

For påmelding - klikk her!


Kontaktperson SEVU
Vibeke Edvardsdal
telefon: 67 23 03 06
e-post: vibeke.edvardsdal@nmbu.no