Informasjon

Alle medlemmer av DNV-N innkalles herved til årsmøte og styrevalg.

Arrangementet er åpent for alle medlemmer og arrangeres på Zoom.

Priser og betingelser

Utvalgenes/foreningenes medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

Påmeldingsfrist