Informasjon

Årsmøtet er lagt til Veterinærdagene 2021 som finner sted i Trondheim 26.– 27.mai.  Årsmøtet er lagt opp med både fysisk og digital deltagelse.

 

Program

Sakliste
 

Sak 1
Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2
Valg av møteleder, tellekorps og to medlemmer til å signere årsmøteprotokoll

Sak 3
Årsberetning for 2019 og 2020

Sak 4
Aktivitetsplan for 2021 og 2022

Sak 5
Innkomne saker og saker som styret legger frem

Sak 6
Valg av styre

Sak 7
Valg av valgkomite
 

Med hilsen
Odd Tøsdal
Styreleder DNV-P
 

Priser og betingelser

Medlemmer av DNV-P har møte-, tale- og stemmerett.

Påmeldingsfrist

Påmelding årsmøte DNV-P