Informasjon

Fokus vil være årets forhandlinger, lønnsutvikling og status i ulike virksomheter

Program

Program

11.10.21

kl. 10.00 Oppstart med presentasjon av deltagere

Årets sentrale forhandlinger, status Akademikerne

Hva gjør Veterinærforeningen. Oppdatering sentralt

Kl 12.00 Lunsj

Gammel/ny tariffavtale, virkemidler for endring av lønn - diskusjon

Medbestemmelse etter hovedavtalen, brudd på hovedavtalen

Brudd i forhandlinger, tvisteløsning etter hovedtariffavtalen

Konflikter tilknyttet lokale forhandlinger og særskilte forhandlinger - diskusjon

kl 17.00 Avslutning for dagen

 

kl 19.00 Middag på hotellet

 

12.10.21

kl. 09.00 start dag 2

Ansettelsesprosesser i statlig sektor

Forhandlingsteknikker

Arbeidsgruppe forhandlinger med diskusjon.

kl 13.00. Lunsj og avreise

 

Programmet vil bli oppdatert og detaljert når foreddragsholdere er på plass.

Priser og betingelser

Reise og opphold dekkes av Veterinærforeningen

Tillitsvalgte har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta på kurset

Veterinærforeningen er medlem av AKS

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding til tillitsvalgtkurs

Ønsker du å overnatte?