Informasjon

Viktige endringer i regelverk for dyrehelse og veterinærmedisin

21. april 2021 trådte «Animal health law» eller Regulation (EU) 2016/429 on transmissible diseases” som er det offisielle navnet, i kraft. Forordningen inkluderer alle bestemmelser i EU som omhandler overvåkning og kontroll av smittsomme dyresjukdommer. Kurset vil omhandle hva implementering av denne forordningen vil bety for innholdet i norsk dyrehelseregelverk og hvilke konsekvenser dette regelverket får for næring, myndigheter og veterinærene som profesjon.

Program

Kursdag 1

28. oktober kl 9.30-11.30, webinar
Nytt dyrehelseregelverk

  • Gjennomføring av nytt dyrehelseregelverk, ved Fredrik Andersen, Mattilsynet
  • Norske ambisjoner for dyrehelse, ved Mattilsynet
Kursdag 2

11. november kl 9.30-11.30, webinar
EUs “farm to fork” -strategi

EU har fastsatt sin strategi for en rettferdig, helesfremmende og miljøvennlig matsystem – Farm to fork. Hva ligger i strategien og hvilke muligheter og risikoer kan strategien innebære for Norge og norsk matproduksjon?

  • Hva er Farm to fork, og hvordan vurderer Norge og Efta strategien, Knut Berdal, LMD
  • Farm to fork sett frå bøndene, ved Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag
Kursdag 3

18. november kl 9.30-11.30, webinar
Veterinærmedisinforordningen

Veterinærmedisinforordningen er vedtatt i EU og vil også bli gjeldene regelverk i Norge. Hvordan påvirker det forskriving og bruk av legemidler samt regelverk som berører norske veterinærer i det daglige?

  • Veterinærmedisinforordningen, muligheter og begrensninger, Waleed Saleh Ahmed Alqaisy, Mattilsynet
  • Rapportering av legemidler, Solfrid Åmdal, Mattilsynet
Kursdag 4

25. november kl 10.00-16.00, fysisk samling på Comfort Hotel Runway
Oppsummering og årsmøte

Kursdagen blir en fysisk samling der vi diskuterer tema som er tatt opp i de 3 øvrige webinarene i en politisk og faglig kontekst. Sentrale politikere, byråkrater og Veterinærforeningen vil bli invitert og utfordret av FVS på kursets tema og vil delta i diskusjon med kursdeltakerne.

Priser og betingelser

Høstkurset består av tre webinarer og en avsluttende samling 25.11 på Gardermoen.
Du kan delta digitalt på alt, eller velge å delta fysisk på den avsluttende samlingen.

Priser
DeltakerkategoriPris (NOK)
Kursavgift ikke-medlem, fysisk deltakelse siste dag4 500,-
Kursavgift ikke-medlem, kun digitalt2 500,-
Kursavgift medlemmer, fysisk deltakelse siste dag3 000,-
Kursavgift medlemmer, kun digitalt1 700,-
Kursavgift studenter, fysisk deltakelse siste dag700,-
Kursavgift studenter, kun digital deltakelseGratis
Avbestilling

Din påmelding er bindende og avbestillinger etter 25. oktober vil bli belastet fullt. Vi forholder oss til myndighetenes retningslinjer og smittevernsregler slik at det vil være god plass i lokalet under den siste samlingen. Vi ber alle sørge for å bidra til å holde avstand og minimere all risiko for smitte. Vi gjør oppmerksom på at det er myndighetenes retningslinjer som er gjeldende for en ev force majeure, slik at avbestillinger gjort fra interne retningslinjer vil medføre betaling.

Påmeldingsfrist

Påmelding FVS høstkurs

Høstkurset består av tre webinarer og en avsluttende samling 25.11 på Gardermoen.
Du kan delta digitalt på alt, eller velge å delta fysisk på den avsluttende samlingen.