Larkollveien 801
1560
Larkollen

Informasjon

Gjennom tre septemberdager på idylliske Støtvig hotel på Larkollen, skal vi ta for oss det grunnleggende for tillitsvalgte i statlige virksomheter. I tillegg til lov- og avtaleverk for statsansatte, vil vi også behandle personvern og formidlingskompetanse. Det blir også god mat, og muligheter til å sosialisere med andre tillitsvalgte, innendørs, eller i hotellets utbasseng - og for de virkelig tøffe blir det også mulighet for å bade i Oslofjorden.

Målgruppen er medlemmer av Farmaceutene, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og Afag, som er tillitsvalgte (eller potensielle tillitsvalgte) i statlige virksomheter.

Program

Mandag 27. september 2021

Vi setter opp felles transport fra Oslo evt. også fra Gardermoen

11:30 Lunsj

13:00 Oppstart, informasjon etc v/Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene)

13:15 Rollen som tillitsvalgt v/Julius Okkenhaug (Nestleder Akademikerne stat)

14:00 Pause

15:10 Hvem er Akademikerne v/Kari Nordli (Leder Akademikerne stat)

14:50 Pause

15:00 Hovedavtalen v/ Nina Bergsted (DNLF) og Helene Margrethe Stang (AFAG)

15:45 Pause

16:00 Hovedavtalen fortsetter

16:45 Slutt for dagen

19:00 Middag – Amerikansk buffet med påfølgende bowling

Tirsdag 28. september

9:00 Hovedtariffavtalen i staten v/Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene)

9:45 Pause

10:00 Hovedtariffavtalen fortsetter

10:45 Pause

11:00 Arbeidsrett/statsansattrett v/Maria Sperre (Samf.øk.) og Elin Kvernø (DNTLF)

11:45 Pause

12:00 Arbeidsrett/statsansattrett fortsetter

13:00 LUNSJ

14:00 Arbeidsrett/statsansattrett fortsetter

14:45 Pause

15:00 GDPR for tillitsvalgte v/???

15:45 Pause

16:00 IA-avtalen v/Christian Tengs (DNV)

16:45 Slutt for dagen

19:00 Fordrink med påfølgende bankettmiddag

Onsdag 29. september

9:00 Kommunikasjon og pressearbeid v/???

9:45 Pause

10:00 Kommunikasjon og pressearbeid fortsetter

10:45 PAUSE utsjekk

11:15 «Bli en bedre formidler» v/lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle

12:45 Lunsj

13:30 Felles transport til Oslo evt. også til Gardermoen

Priser og betingelser

Kurset er gratis for tillitsvalgte i Veterinærforeningen som er tilknyttet statlig sektor.

Tillitsvalgte har rett til fri med lønn etter Hovedavtalen for å delta på kurset

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU-midler for statlig sektor.

Bruk reiseregningskjemaet vårt til å få refundert reiseutgifter.

Veterinærforeningen er medlem av AKS

Påmeldingsfrist