Informasjon

I utgangspunktet planlegger vi for å kunne gjennomføre et fysisk kurs, men som kan endres til et digitalt kurs om det blir nødvendig. 

På kurset gjennomgås grunnleggende temaer for tillitsvalgte blant annet rollen som tillitsvalgt, hovedavtalen, lokale forhandlinger, og relevant regelverk for statsansatte.

Det blir også god mat, og mulighet til å bli kjent med andre tillitsvalgte.

Målgruppen er tillitsvalgte i Veterinærforeningen, Farmaceutene, Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og Afag. 

Medlemmer av Farmaceutene, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og Afag, som er tillitsvalgte (eller potensielle tillitsvalgte) i statlige virksomheter.

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU-midler for statlig sektor.

Mer informasjon og påmelding kommer på nyåret