Informasjon

Fokus vil være årets forhandlinger, lønnsutvikling og status i ulike virksomheter

Program

Program

24.11.21

kl. 10.00 Oppstart med presentasjon av deltagere

Årets forhandlinger, status.

Hva gjør Veterinærforeningen. Oppdatering sentralt

Kl 12.00 Lunsj

Presentasjon av Evidensia ved Rutt Siri.

Hovedavtalen og særavtalen.

Medbestemmelse etter hovedavtalen

Lønnssamtalen og lønnsforhandlinger - diskusjon

Brudd og streikerett i forhandlinger - diskusjon

 

kl 17.00 Avslutning for dagen

kl 19.00 Middag på hotellet

 

25.11.21

kl. 09.00 start dag 2

Rollen som tillitsvalgt

Lokal konflikthåndtering -diskusjon

kl 13.00. Lunsj og avreise

 

Programmet vil bli oppdatert og detaljert når foredragsholdere er på plass.

Priser og betingelser

Mat, foredragsholdere og opphold dekkes av Veterinærforeningen.

Evidenia dekker lønn og reise.

Tillitsvalgte har rett til fri etter hovedavtalen for å delta på kurset

Veterinærforeningen er medlem av AKS

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding til tillitsvalgtkurs

Ønsker du å overnatte?