Høgskoleveien 1
1433
Ås

Informasjon

Seminaret vil rette fokus på alle de mulighetene og synergiene en samlokalisering legger til rette for innenfor forskning, samt de forventninger forvaltning og næringsliv har til dette kraftsenteret innenfor husdyr-, akvakultur- og veterinærfaget.

I januar 2008 vedtok Stortinget at «NVH blir lokalisert på Ås og samorganisert med UMB når nye bygg til NVH og Veterinærinstituttet står ferdig». Et Fellesstyre forberedte fusjonen, og styret gjorde vedtak om sammenslåing da Stortinget i 2013 bevilget penger til nybygg.  Året etter så NMBU dagens lys og HM Kong Harald deltok i den offisielle åpningen 16. januar 2014.

Den 1. september 2021 overtok Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet de nye lokaliteter på Campus Ås. Dette avsluttet en lang byggeprosess og veterinær-, husdyr- og akvakulturmiljøet ser fram til at de nye og moderne forsknings- og undervisningsfasiliteter nå tas i bruk. Disse nye, flotte fasilitetene suppleres av tidligere ferdigstilte forsøkssentre, som Senter for husdyrforsøk og Senter for Fiskeforsøk.  

Dette seminaret vil rette fokus på alle de mulighetene og synergiene en samlokalisering legger til rette for innenfor forskning, samt de forventninger forvaltning og næringsliv har til dette kraftsenteret innenfor husdyr-, akvakultur- og veterinærfaget.

Seminaret retter seg mot de sentrale forvaltnings- og næringslivsorganisasjoner, ansatte og studenter ved NMBU-Veterinærhøgskolen, NMBU-Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Veterinærinstituttet, samt medlemmene i Norsk Veterinærhistorisk Selskap og Vitenparkens Venner. 

Program

Programmet for seminaret finner du her (PDF, 335KB).

Det er mulig å delta både fysisk og digitalt på arrangementet.

Priser og betingelser

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist