Informasjon

I etterkant av tariffoppgjøret 2021, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger.

Det vil også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt.

Kurset legger opp til en praktisk tilnærming.

Merk at dette er populære kurs som raskt blir fulltegnet. Det oppfordres til snarlig påmelding.
Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemsted/arbeidsstedet.

For kursdatoer i de ulike regionene se her.

Priser og betingelser

Deltakelse på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avklares med Veterinærforeningen.