Informasjon

NKK arbeider med å få arrangert kurs i rtg HD/AD i løpet av høsten, fortrinnsvis i september/oktober. På grunn av COVID 19 situasjonen er det noen utfordringer med å skaffe egnet kurslokale, men så snart det er løst vil informasjon om kurset kunne bli lagt ut her.

Av smittevernhensyn kan det i år bli nødvendig å begrense deltakelsen til kun å gjelde veterinærer og siste års veteriærstudenter som trenger kurset for å tegne avtale med NKK.