Informasjon

DNV-A arrangerer tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i privat sektor

Program

Endelig program kommer senere, tema:

Medbestemmelse

Lønn, lønnsutvikling, lønnsforhandlinger.

Juridiske problemstillinger

Vaktavtaler

Videreutdanningsavtaler

Lokale særavtaler

Priser og betingelser

Veterinærforeningen dekker reise og opphold

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding til tillitsvalgtkurs

Ønsker du å overnatte?