Informasjon

Kursinnhold/Tema

  • Tillitsvalgtarbeid
  • Den norske modellen
  • Lønnsforhandlinger
  • Fastlønnsavtaler
  • Vakt
  • Tariffavtale
  • Pensjon

 

 

Målsetting

Målet er at tillitsvalgte skal profesjonaliseres og rustes godt til kommende lokale forhandlinger, og få økt forståelse for avtaleverket som ligger til grunn.

Program

Fullstendig program:

Onsdag 8.september

Tidsangivelse

 

12-13

Velkommen, lunsj i Palmehaven / Britannia Hotel

 

 

13:00-13:15

Tillitsvalgtrollen og den norske modellen, Tengs

13:15-14:15

Forhandlingsteknikk og lønnsstatistikk i akva, Tengs

 

 

14:45-15:15

Tillitsvalgtarbeid i fiskehelsetjenesten

15:15-15:45

Tillitsvalgtarbeid i oppdrettsselskap

15:45-17

De tillitsvalgtes time: gjennomgang av virksomhetene, workshop særavtaler

 

 

 

 

19:30

Middag i Brasserie Britannia

 

Torsdag 9.september

Tidsangivelse  

 

 

07:30-08:30

Frokost

 

 

08:30-09:00

Lønnsforhandling, vakt og tariffavtaler, Westgård

09:00-09:30

Fastlønnsavtaler i praksis

   

09:45-10:45

Ekstern foredragsholder 

 

 

11:00-11:45

Juridiske innspill til vakt- og fastlønnsavtaler

11:45-12

Diskusjon

 

 

Kl. 12-13

Lunsj i Brasserie Britannia

 

 

Priser og betingelser

Kurset er gratis for tillitsvalgte i Veterinærforeningen i Akvasektor

Tillitsvalgte har rett til fri etter Hovedavtalen for å delta på kurset

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU midler i privat sektor.

Bruk reiseregningskjemaet vårt til å få refundert reiseutgifter.

Veterinærforeningen er medlem av AKS

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding til tillitsvalgtkurs

Ønsker du å overnatte?