Britannia Hotel, Trondheim

Informasjon

Kursinnhold/Tema
- Tillitsvalgtarbeid
- Den norske modellen
- Lønnsforhandlinger
- Fastlønnsavtaler
- Vakt
- Tariffavtale
- Pensjon

Målsetting
Målet er at tillitsvalgte skal profesjonaliseres og rustes godt til kommende lokale forhandlinger, og få økt forståelse for avtaleverket som ligger til grunn.

Kursledelse og programutvalg
DNVs sekretariat ved Christian Tengs
DNV-A ved Aoife Westgård

Foredragsholdere
Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef, Veterinærforeningen
Mette R. Fredriksen, jurist, Veterinærforeningen
Aoife Westgård, tillitsvalgt Aqua Kompetanse og styremedlem DNV-A
Jo Bruheim, tillitsvalgt Lerøy
Hanna Sæteraas Bjerke, tillitsvalgt FoMas
TBA
TBA

Påmeldingsfrist
Innen 26.10.2020

Kontaktperson: ct@vetnett.no
E.post: kurs@vetnett.no

Øvrige opplysninger:
Begrenset antall plasser.
Reiseregning fylles ut under kurset, eller senest en uke etter kursslutt.
Veterinærforeningen dekker reise tur-retur, opphold og mat.
Prosjektnummer: 4-743.

Program

 Torsdag 19.november

12:00-13:00 Velkommen, lunsj i Palmehaven / Britannia Hotel
13:00-13:15 Tillitsvalgtrollen og den norske modellen, Tengs
13:15-14:15 Forhandlingsteknikk og lønnsstatistikk i akva, Tengs
14:45-15:15 Tillitsvalgtarbeid i fiskehelsetjenesten, Bjerke
15:15-15:45 Tillitsvalgtarbeid i oppdrettsselskap, Eline Røislien
15:45-17:00 De tillitsvalgtes time: gjennomgang av virksomhetene, workshop særavtaler

19:30 Middag i Brasserie Britannia

 

Fredag 20.november

07:30-08:30 Frokost
08:30-09:00 Lønnsforhandling, vakt og tariffavtaler, Westgård
09:00-09:30 Fastlønnsavtaler i praksis, Bruheim
09:45-10:15 Erfaringer fra offentlig forvaltning og oppdrettsnæringen; ulike perspektiv, felles mål?" -  Margaret Bergesen
10:15 - 10:45 Diskusjon
11:00-11:45 Juridiske innspill til vakt- og fastlønnsavtaler, Fredriksen
11:45-12:00 Diskusjon

12-13 Lunsj i Brasserie Britannia

Priser og betingelser

Veterinærforeningen dekker reise tur-retur, opphold og mat.

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding til tillitsvalgtkurs

Ønsker du å overnatte?